Eğitim Sistemimiz

Öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı; eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin alacağı, deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayıştır.

 student ile ilgili görsel sonucu

 

 • AMAÇ ve YÖNTEM

        Özel Gaziantep İşlem Koleji  “ Her zaman en iyisi ” sloganıyla yola çıkmıştır. En büyük yatırımın insana yapılan yatırım felsefesiyle insana ve eğitime verdiği önemi vurgular.

İşlem Koleji, öğrencilerine sınava hazırlık kapsamında; TYT-AYT deneme sınavları,tarama sınavları,genel tekrarlar, öğretmen eşliğinde birebir çalışma kampları ve alanında uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilerimizin maksimum başarıya ulaşmalarını hedeflemektedir.

        TYT-AYT sınavına hazırlanan öğrencilerimizin bu sınavda başarılı olabilmesi için yoğun ve özgün bir programla çalışmalarını yürütmektedir. Ölçme Değerlendirme  Birimi ve Rehberlik ve Psikolojik  Danışman Servisi tarafından üniversiteye hazırlık programı kapsamında öğrencilerin gelişimi takip edilir.

      “Bireyselleştirilmiş Eğitim ” teknikleriyle öğrencinin akademik başarısına  yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ölçme değerlendirme sistemi ile öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini ,neyi bildiğini,anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur.Ölçme  Değerlendirme, öğrencilere doğru yöntemlerle ulaşıp,velilere öğrenci hakkında süreciyle ilgili doğru geri bildirimde bulunmayı hedefler. İşlem Koleji öğrencileri için yapılan “ Kariyer Planlama” çalışmaları ile öğrencilerin kendi özelliklerine uygun ,gerçekçi meslek seçimleri yapmalarına yardımcı olunur.

9-10-11 ve 12. SINIF

 • Giriş-çıkış saatleri 09.00-17.40
 • 13.00-14.00 arası öğle yemeği
 • Alanında uzman öğretmen kadrosu
 • Rehberlik eşliğinde sınav analizleri
 • Hafta içi 40 saat sınıf dersi
 • Günlük etüt çalışmaları ve birebir dersleri
 • Her dersten her konu bitiminde tarama sınavı
 • Hafta da bir deneme sınavı

.

 student ile ilgili görsel sonucu

 

 • İşlem; öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve tüm katılımcılarıyla “yaşayan bir kurum”dur.
 • Her öğrencinin hedef ve yeteneklerini gözeterek varabileceği nihai noktaya ulaşmasını sağlarız.
 • Akademik kazanımlarını beceriye dönüştürebilen ve toplumsal farkındalığa sahip bireyler yetiştiririz
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseten, çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği özelliklere sahip olunması eğitim sistemimizin ilk basamağıdır.
 • Başarının, mutluluktan bağımsız olmayacağı ve mutluluğun da öznesi olan “sevgi”den geçtiğini düşünüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin okulunu ve öğretmenlerini sevmeleri bizim için çok önemlidir.
 • İşlem Kolej’inde her öğrenci yakından tanınır ve sevildiğini hissettiği bir aile ortamında yetişir.

 student ile ilgili görsel sonucu

 

Eğitimin temel amaçlarından biri de her birey için öz disiplin anlayışı oluşturmaktır. Öz disiplin, dışarıdan herhangi bir otorite korkusu olmaksızın, kişinin kendi öz farkındalığıyla kavrayarak doğru davranışları seçme yetisidir. Bu özellik ise ancak tamamen yaş ve deneyime göre verilen uygun bir eğitimle kazanılır. İşlem Koleji ise bu eğitim anlayışının yaşamda fonksiyonel olmak isteyen her öğrencide, bağımsız düşünmek, seçimler yapmak, yaratıcı ve verimli bir varlık gösterebilmek için gerekli özgürlüğün ve disiplinin oluşumunda katkıda bulunur. Unutmamak gerekir ki disiplin, bir öğrenme sürecidir ve dolayısıyla zaman içinde gerçekleşir. Küçük yaşlarda dar olan özgürlük alanları, sorumluluk duygularının gelişmesine paralel olarak gittikçe genişler ve insanlar yetişkin bir birey olduğunda, yaşamlarının tüm sorumluluk ve kararlarını kendi ellerine alır. Nasıl ki öğretim, müfredatı öğrenmede dengeli bir gelişmeyi garanti etmek üzere inşa ediliyorsa; İşlem Koleji de disiplin planını öğrencilerin yıldan yıla davranışlarını geliştirmelerinde kılavuzluk etmektedir.

student ile ilgili görsel sonucu

İşlem Kolejinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi: Bireyin demokratik ortam içinde kapasitesini kullanmasını, olumlu bireysel gelişim ve değişiminin izlenerek yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmesini, içinde bulunduğu toplumun sorumluluğunu edinmesi amaçlanır.  Böylece toplumun uyumlu bir üyesi olarak kendini gerçekleştirmesini amaçlayan; uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan hizmetlerin bütünüdür.

Bu servis, öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal açıdan gelişimlerine yardımcı olmayı, sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, çevrede kendilerine açık olan imkânları belirleyebilmelerini, toplumsal ve bilimsel gelişmelere kolay uyum sağlayan davranışlara sahip olabilmelerini hedefler.

Bir yandan periyodik aralıklarla veli görüşmeleri yapılırken, diğer yandan “Veli Rehberi” adlı yayınlarla anne babalar rehberlik konularında bilgilendirilirler.